Page 9 of 650

  Title Copies
我為什麼相信因果的現象 : 不可思議的因果現象第四集第二部分 / Wo wei shen me xiang xin yin guo de xian xiang : bu ke si yi de yin guo xian xiang di 4 ji di 2 bu fen 
Edition: 修訂再版. 
Year: 1997 
Call No: 226.471 1047 v. 4 
福是種來的, 不是求來的 : 不可思議的因果現象第六集 / Fu shi zhong lai de, bu shi qiu lai de : bu ke si yi de yin guo xian xiang di 6 ji 
Edition: 初版. 
Call No: 226.471 1047 v. 6 
Buddha Lamnam : songs in search of enlightenment  
Call No: BQ5405.A43 
童心佛心 : 心定和尚快樂兒童歌集 = Heart of Buddha, heart of chindren : children Buddhist songs / Tong xin fo xin : Xinding he shang kuai le er tong ge ji = Heart of Buddha, heart of chindren : children Buddhist songs 
Year: 2016 
Call No: CD 
傅心法要  
Call No: 223.84 1822 
實用的般若心經 = Practice on the heart sutra / Shi yong de bo re xin jing 
Year: 2007 
Call No: CD 
南加州佛教音樂聯合演唱會 / 南加州佛教音乐联合演唱会 
Year: 1997 
Call No: 227.32 4432 
大寶積經佛說入胎義會 : 附: 佛說入胎義會與胎生學之比較研究 / Da bao ji jing fo shuo ru tai yi hui : Fu: Fo shuo ru tai yi hui yu tai sheng xue zhi bi jiao yan jiu 
Year: 1997 
Call No: 223.515 8032 
人間福報 / 人间福报= Merit times  
Call No: DVD 
The enshrinement of the Tripitaka Koreana printing woodblocks at Haein-sa Temple and the temple's elevated status in subsequent years 
Year: 2012 
Call No: BQ1129.K67 S86