New Arrivals

Page 9 of 10

  Title Copies
放生的故事 / Fang sheng de gu shi 
Edition: 再版. 
Year: 1993 
Series: 佛學淺說 ; 10 
Call No: 226.392 2622 
觀佛三昧海經典 / Guan fo san mei hai jing dian 
Edition: 初版. 
Year: 1996 
ISBN: 9579462283 
ISBN 13: 9789579462280 
Series: 三昧禪法經典系列 ; 3 
Call No: 223.732 1633 v.3 
從愛慾中解脫 / Cong ai yu zhong jie tuo 
Year: 2001 
Call No: 226.39 4900 
法 / Fa 
Year: 1993 
Call No: 226.34 2121 
光明法藏 / Guang ming fa zang 
Year: 1983 
Call No: 226.34 7527 
五燈會元續略 / 五灯会元续略 
Year: 1977 
Call No: 228.628 3240 
百篇念佛感应录 / Bai pian nian fo an ying lu 
Year: 2007 
Series: 净土宗 
Call No: 226.473 8008 
禪門日誦 : 大乘法寶 ; 開本見知 / Chan men ri song : da sheng fa bao ; kai ben jian zhi 
Year: 1973 
Call No: 226.13 3760 
學佛行儀 / Xue fo xing yi 
Year: 1964 
Call No: 226.31 8060 
發菩提心論 ; 密勒日巴尊者傳 ; 無染覺性直觀解脫之道 / Fa pu ti xin lun : Mileriba zun zhe zhuan ; wu ran jue x ing zhi guan jie tuo zhi dao 
Year: 2013 
Series: 等分法海 ; 11 
Call No: 228.8 1453