New Arrivals

Page 8 of 10

  Title Copies
虛雲老和尚十難四十八奇 / Xuyun lao he shang shi nan si shi ba qi 
Year: 1987 
Call No: 229.386 8753 
般若波羅蜜多心經集刊 ; 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經 / Bo re bo luo mi duo xin jing ji kan ; Wenshushili suo shuo Mo he bo re buo luo mi jing 
Call No: 223.27 6762 
釋迦牟尼佛傳 / Shijiamoni fo zhuan 
Call No: 222.801 2327 
Let me see : a book of things to ponder on 
Year: 1990 
Call No: BQ4022.A232 
法紹隨筆 / Fa shao sui bi 
Edition: 第五版. 
Year: 1986 
Call No: 220.728 8060 
身心的修養 / Shen xin de xiu yang 
Call No: 220.728 1042 
平凡的傳奇 : 緬懷阿嬤 / Ping fan de chuan qi : mian huai a ma 
Call No: 222.828 4014 
寒笳集 : 一名藕益大師警訓畧錄 / Han jia ji, yi ming Ouyidashi jing xun lüe lu 
Call No: 220.782 8070 
Cutting through appearances : the practice and theory of Tibetan Buddhism 
Edition: 2nd ed. 
Year: 1990 
ISBN: 0937938823 
ISBN 13: 9780937938829 
Call No: BQ7634 .C88 
The Chʻan school and its place in the Buddhist monastic tradition 
Year: 1987 
Call No: BQ9294.4.C6 F68