Search

Author: 于凌波 / Yu, Lingbo [ All ]

Page 1 of 1

  Title Copies
中國近代佛門人物誌 / 中国近代佛门人物志 
Edition: 初版. 
Year: 1969 
ISBN: 9575180704 
ISBN 13: 9789575180706 
Series: 人文叢書 ; 4023., 0 
Call No: 222.8217 1033 
人間佛陀及其基本教理 / 人间佛陀及其基本教理 
Year: 1997 
Call No: 220.1 1033 
向智識分子介紹佛教 / Xiang zhi shi fen zi jie shao fo jiao 
Year: 1993 
ISBN: 9579414297 
ISBN 13: 9789579414296 
Call No: 220.1 1033 
唯識三頌講記 / Wei shi san song jiang ji 
Edition: 初版. 
Year: 1998 
ISBN: 9575437276 
ISBN 13: 9789575437275 
Series: 中國佛敎經典寳藏精選白話版 ; 76., 佛光經典叢書 ; 1176. 
Call No: 220.82 5624 v. 76 
大乘廣五蘊論講記 / Da cheng guang wu yun lun jiang ji 
Year: 2001 
Call No: 225.433 1033 
改變歷史的佛教高僧 / Gai bian li shi de fo jiao gao seng 
Edition: 初版. 
Year: 2002 
ISBN: 9571927007 
ISBN 13: 9789571927008 
Series: 宗敎文庫. 
Call No: 222.82 1033 
現代佛教人物辭典 / Xian dai fo jiao ren wu ci dian 
Edition: 初版. 
Year: 2004 
ISBN: 9574571068 
ISBN 13: 9789574571062 
Series: 佛光工具叢書. 
Call No: 222.82 1033 
簡明佛學概論 / Jian ming fo xue gai lun 
Edition: 2版. 
Year: 2005 
ISBN: 9571927929 
ISBN 13: 9789571927923 
Call No: 220.1 1033