Search

Publisher: 國際佛光會洛杉磯協會 [ All ]

Page 1 of 1

  Title Copies
何山作品選集 : 敦煌壁畫臨本選·油畫壁畫國畫選. 
Year: 1994 
Call No: 227.2 2122 
2006 第十二次會員代表大會會議手冊 / 2006 第十二次会员代表大会会议手册= The handbook for the twelveth general meeting of Buddha's Light International Association Los Angeles 
Year: 2006 
Call No: 220.6 6729 3741 
國際佛光會世界總會第四屆第一次理事會議紀念特刊 = 1st meeting of the fourth board of directors of BLIA world headquarters / Guo ji fo guang hui shi jie zong hui di 4 jie di 1 ci li shi hui yi ji nian te kan = 1st meeting of the fourth board of directors of BLIA world … 
Year: 2005 
Call No: 220.6 6729 1658 
國際佛光會洛杉磯協會成立五週年特刊 = Special edition for the 5th anniversary of BLIA Los Angeles chapter / Guo ji fo guang hui Luoshanji xie hui cheng li wu zhou nian te kan = Special edition for the 5th anniversary of BLIA Los Angeles chapter 
Year: 1997 
Call No: 220.6 6729 3741 
慧傳法師佛學講座 : 突破生命中錯誤的輪迴 = Dharma lecture by Venerable Hui Chuan : breaking through life's cycle of mistakes / Huichuan fa shi fo xue jiang zuo : tu po sheng ming zhong cuo wu de lun hui = Dharma lecture by Venerable Hui Chuan : breaking through life's … 
Call No: VHS 
第六次會員代表大會會議手冊 = The handbook for the sixth general meeting of Buddha's Light International Association - Los Angeles Chapter / Di 6 ci hui yuan dai biao da hui hui yi shou ce = The handbook for the sixth general meeting of Buddha's Light … 
Year: 2000 
Call No: 220.6 6729 3741 
臨終關懷手冊 : 國際佛光會洛杉磯協會佛光助念團 / Lin zhong guan huai shou ce : Guo ji fo guang hui Luoshanji xie hui fo guang zhu nian tuan 
Call No: HLT Pamphlet