Page 1 of 674

  Title Copies
大乘起信論における如來藏緣起之研究 / Daijō kishinron ni okeru nyoraizō engi no kenkyu 
Call No: BQ2997.T53 
大乘起信論如來藏緣起之研究 / Da sheng qi xin lun ru lai zang yuan qi zhi yan jiu 
Edition: 中文初版. 
Year: 1978 
Call No: 225.63 6087 
Cutting through appearances : the practice and theory of Tibetan Buddhism 
Edition: 2nd ed. 
Year: 1990 
ISBN: 0937938823 
ISBN 13: 9780937938829 
Call No: BQ7634 .C88 
現生圓滿的佛教 / Xian sheng yuan man de fo jiao / Buddhism for the perfection of this life / Venerable Hsin Ting 
Year: 1900 
Call No: BQ9800.F6392 
佛說四十二章經 / 佛说四十二章经 
Call No: 223.7722 3407 
念念弥陀 : 心定和尚念佛珍藏版 / Nian nian Mituo : Xinding he shang nian fo zhen cang ban 
Call No: CD 
佛教的大光明與大安樂 / 佛教的大光明与大安乐 
Edition: 二版. 
Year: 1993 
Call No: 226.5 4483 
回到娑婆世界 / Hui dao suo po shi jie 
Year: 2002 
ISBN: 9810472005 
ISBN 13: 9789810472009 
Call No: 227.125 3411 
蓮宗十三祖傳略 / Lian zong shi san zu zhuan lue 
Year: 1983 
Call No: 229.3 3341 
觀世音菩薩的故事 / Guanshiyin pu sha di gu shi 
Year: 1966 
Call No: 222.8031 4404