Top Collections

Page 9 of 10

  Title Copies
團體遊戲 / Tuan ti you xi 
Edition: 初版. 
Year: 1992 
ISBN: 9575303717 
ISBN 13: 9789575303716 
Series: 康樂活動叢書 ; 1 
Call No: 997.9 7408 v.1 
寂滅為樂二乘人 / Ji mie wei le er cheng ren 
Edition: 初版. 
Year: 2013 
ISBN: 9868797365 
ISBN 13: 9789868797369 
Call No: 226.35 8052 
從前有位阿羅漢 / Cong qian you wei a luo han 
Edition: 初版. 
Year: 2013 
ISBN: 9868797349 
ISBN 13: 9789868797345 
Call No: 226.35 8052 
日文佛學期刊總目索引 / Ri wen fo xue qi kan zong mu suo yin 
Edition: 初版. 
Year: 1987 
Series: 世界佛學名著譯叢 ; 17-20. 
Call No: 220.8 4627 
梵文八千頌般若釈索引 : 現観荘厳論の研究(続) 
Year: 1975 
Call No: 223.234 4603 
禪宗叢林制度與中國社會 / Chan zong cong lin zhi du yu Zhongguo she hui 
Edition: 台灣九版. 
Year: 1992 
Call No: 228.6 4091 
禪與飮食 : 快樂之道・延年益壽 / Chan yu yin shi : kuai le zhi dao, yan nian yi shou 
Year: 1989 
Series: 菩提長青 ; 8. 
Call No: 226.393 4426 
般若心經的現代意義 / Bo re xin jing de xian dai yi yi 
Edition: 第1版. 
Year: 1996 
ISBN: 9579534217 
ISBN 13: 9789579534215 
Series: 般若文庫 ; 73. 
Call No: 223.27 0782 
金剛般若波羅蜜經經文 ... (合刋本) / Jin gang bo re bo luo mi jing jing wen ... (he kan ben) 
Year: 1995 
Call No: 223.25 5021 
點亮心靈之光 = Awakening the mind, lightening the heart / Dian liang xin ling zhi guang = Awakening the mind, lightening the heart 
Edition: 初版. 
Year: 1997 
ISBN: 9570816635 
ISBN 13: 9789570816631 
Series: 啓蒙之路系列. 
Call No: 226.34 7445