Top Collections

Page 6 of 10

  Title Copies
佛化弟子的故事 / Fo hua di zi de gu shi 
Edition: 初版. 
Year: 1991 
Series: 佛學浇說系列 ; 3 
Call No: 227.105 2622 
佛教的女性觀 / Fo jiao de nü xing guan 
Year: 1991 
Call No: 220.1661 3067 
佛教的緣起觀 / Fo jiao de yuan qi guan 
Year: 1990 
Series: 諦觀全集.雜說 ; 1 
Call No: 221.132 3340 
佛陀佛陀請開門 / Fo tuo fo tuo qing kai men 
Edition: 初版. 
Year: 2012 
ISBN: 9868797314 
ISBN 13: 9789868797314 
Call No: 226.35 8052 
剋期求證 : 民國87年專修實錄 / Ke qi qiu zheng : Minguo 87 nian zhuan xiu shi lu 
Edition: 初版. 
Year: 2002 
ISBN: 9868057108 
ISBN 13: 9789868057104 
Series: 佛法修證系列 ; 13 
Call No: 226.32 4463 
念佛法門 : 四大法門之四 / Nian fo fa men : si da fa men zhi si 
Edition: 初版. 
Year: 2001 
ISBN: 9579838496 
ISBN 13: 9789579838498 
Series: 佛法修證系列 ; 12 
Call No: 228.763 4453 
我的心中每天開出一朶花 = A garden in my heart 
Edition: Chu ban. 
Volume: 01 
Year: 2000 
ISBN: 9570316306 
ISBN 13: 9789570316308 
Series: Jimi zuo pin ; 
Call No: 855.48 2290 
普門學報 (普门学报) 
Year: 2001 
Call No: P 
123 
梵文八千頌般若釈索引 : 現観荘厳論の研究(続) 
Year: 1975 
Call No: 223.234 4603 
禪宗叢林制度與中國社會 : 附金剛經三十二品偈頌 
Edition: Taiwan 9 ban. 
Year: 1992 
ISBN: 9579480605 
ISBN 13: 9789579480604 
Call No: 228.662 4091